“Tanuljunk, művelődjünk együtt iskolai könyvtárunkban”
Hogyan igazodom el a könyvtárban?

Ha alsós vagy, elsősorban a Vackor kuckóban található könyveket javasoljuk számodra.

Milyen fajta  könyveket találsz a Vackor kuckóban?

I. MESÉK

 
 

A mesekönyveket a kuckó belső részén a kék abc betűinél találod.

A  mesekönyveket  szerzője családnevének kezdő betűjénél találod meg.

Pl: Lázár Ervin meséit   a  kék L  betűnél fogod megtalálni.

    Felix Salten meséit   a  kék  S   betűnél fogod megtalálni.
 

Egy szerző különböző műveit a címek kezdőbetűi alapján tesszük sorba a polcon. Ilyenkor a címkezdő névelőt (a, az) nem vesszük figyelembe.

Ha a mesegyűjteménynek  háromnál több szerzője van, a kötet címének kezdő betűjénél keresd!

Pl: "Akik ki akarták merni a tengert"  című mesegyűjtemény a kék A betűnél található.
 

A mesekönyveken belül a TARTALOMJEGYZÉK  segít abban, hogy a keresett mesét megtaláld.

 

II. VERSEK

 
 

A verseskötetek is a Vackor kuckó belső részén találhatóak a piros abc-nél.

A kötetek szerzőinek családneve szerint  kerültek a piros abc megfelelő betűihez.

Pl.:  Weöres Sándor Bóbita című verseskötete a piros W betűnél található.
 

A versesköteten belül a TARTALOMJEGYZÉK segít abban, hogy a keresett verset megtaláld.

 

III.  TUDÓS KÖNYVEK  (A  polcok elején  baglyok jelzik)

 

Ezeken a polcokon a könyveket témájuk alapján csoportosítjuk, azaz egy csoportba kerülnek az azonos dologról szóló művek.

Ha például, az állatok életéről szeretnél olvasni, az 590 jelzetnél találsz ilyeneket.

Pl: 595

     B 90   Bruce, Jim: Tücskök, bogarak és más, apró állatok


Azonos témán belül a szerzők családnevének kezdőbetűi határozzák meg a sorrendet a polcon.

A tudós könyvekben a TARTALOMJEGYZÉK  segít abban, hogy eligazodj. Néhány tudós könyv végén MUTATÓKAT is találhatsz, melyek betűrendben sorolják fel a kereshető szavakat.

 

IV. KISGYERMEKEK  KÉZIKÖNYVTÁRA (A polcok elején zsiráfot találsz!)

 

Ha nem tudod  mit jelent egy szó, üsd fel a gyermeklexikonokat! Az Ablak-zsiráf, Szóbúvár, Szókincstár gyorsan segít!

A lexikonok és szótárak varázsszava: az abc.

Ezekben a könyvekben CÍMSZAVAK állnak betűrendben. A címszavakat magyarázat követi:  a SZÓCIKK.

 

Az enciklopédiákban tartalomjegyzék, és mutatók segítik az eligazodást.

PL.:

500

C 31    Craig, Annabel*     Természettudományi kisenciklopédia

                               

  

Az itt található könyvek gerincén piros csíkot találsz, ezzel jelöljük : ez KÉZIKÖNYV.

A kézikönyveknek mindig kéznél kell lenniük -  hogy bármit megnézhessünk benne – ezért nem viheted ki őket a könyvtárból.

 

 

Ha felsős vagy, már kinőttél a Vackor kuckóban található könyvekből, a könyvtár többi részét ajánljuk neked.

Ha a kötelező olvasmány elolvasásának határideje közeleg, verset keresel, vagy már megint kiolvastál egy regényt, és újat szeretnél, akkor a szépirodalomnál kell keresgélned.

Kiselőadásra készülsz valamelyik órára? Szorgalmi házi feladatodhoz segítség kell? Irány az ismeretközlő irodalom.

A folyóirattárban különböző témájú folyóiratok várnak érdekesebbnél érdekesebb cikkekkel.

 

I.  SZÉPIRODALOM

 

A szépirodalmi műveket betűrend alapján keresd!

Betűrend:

- szerző vezetéknevének kezdőbetűje alapján

Pl.: Petőfi Sándor => P ,  Charles Dickens => D (Figyelj a külföldi szerzőkre!)

gyűjteményes műveknél  (több szerző művét tartalmazó kötet) és 3-nál több szerzőjű mű esetén a cím alapján

Pl.: Eposzok => E

 

Betűrendbe sorolásnál a könyvtári ábécét vedd figyelembe!

Magyar ABC

 

Könyvtári ABC

 

Magyar ABC

 

Könyvtári ABC

 

A, Á

B

C, CS

D, DZ, DZS

E, É

F

G, GY

H

I, Í

J

K

L, LY

M

N, NY

O, Ó

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ö, Ő

P

Q

R

S

SZ

T, TY

U, Ú

Ü, Ű

V

W

X

Y

Z, ZS

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Ö

P

Q

R

S

SZ

T

U

Ü

V

W

X

Y

Z

 

 

A szépirodalmi művek raktári jelzete, az ún. Cutter-szám, abban segít, hogy gyorsan megtaláld a könyv pontos helyét.  Cutter-szám a szerző vezetéknevének kezdőbetűjéből és egy kétjegyű számból (azonos betűvel kezdődő szerzők közötti sorrendet mutatja meg) áll.

Pl.: Mikszáth Kálmán   M 67

      Móra Ferenc           M 86
 

Egy szerzőnek a műveit címük alapján betűrendben találod meg a polcon. Besorolásnál a címkezdő névelőt (a, az) ne vedd figyelembe!

Külön ábécénél keresd a verseket, a prózai műveket, a mondákat és a drámákat.

A könyveken belüli eligazodást a tartalomjegyzék segíti.

  

II.  ISMERETKÖZLŐ IRODALOM

Az ismeretközlő műveket témájuk, tartalmuk (tudományterület) alapján csoportosítva találod meg a könyvtárban.

Minden témát 1-1 szám jelöl (szakjelzet). A témák számuk alapján növekvő sorrendben követik egymást.

Azonos témájú könyvek szerzői betűrendben állnak a polcokon.

A könyv gyors megtalálásában most is a raktári jelzet segít neked, ami egy szakjelzetből (alapja az Egyetemes Tizedes Osztályozás = ETO-szám) és egy Cutter-számból áll.

Pl.: Koroknay István: Az állatok nagy képeskönyve    590   K 71

Látsd ETO

A könyvön belüli keresést a tartalomjegyzék, illetve a mutatók (név- és tárgymutató) segítik.

 

III. KÉZIKÖNYVTÁR

A kézikönyvtárban olyan ismeretközlő irodalmi műveket találsz, amelyeket nem lehet kölcsönözni, hogy mindig kéznél legyenek. A gerincükre ragasztott piros csíkról könnyen felismered őket.

Elsősorban ún. kézikönyvek állnak ezeken a pocokon. Ezek a könyvek adatok gyors megtalálásában segítenek neked.

 

A kézikönyvek fajtái:

- szótárak

      - egynyelvű

      - többnyelvű

- lexikonok

      - általános lexikon

      - szaklexikon

- enciklopédiák

- térképek, atlaszok

- adattárak

      - címtár

      - kronológia (időrend)

      - statisztikai kiadványok

- határozókönyvek

 

A kézikönyvekben való keresésben a betűrend, a tartalomjegyzék és a mutatók segítenek.

 

IV. FOLYÓIRATTÁR

A könyvtárnak ebben a részében számos folyóirat vár téged. Történelemi, néprajzi, természetismereti, irodalmi folyóiratok mellett néhány könnyedebb (pl. barkácsolással kapcsolatos) lap is megtalálható.

A folyóiratokat kölcsönözni nem lehet, helyben tudod olvasni őket. 

 

Impresszum

Diadal Úti Általános Iskola Könyvtára: Diadal Könyvtár - www.weeg.hu/konyvtar
Iskolánk webodlala: www.diadal.hu