“Tanuljunk, művelődjünk együtt iskolai könyvtárunkban”
6. osztály

6. évfolyamon februárban veszi kezdetét a Pontvadász játék.

A téma  a Hunyadi család.

Ebben a témakörben az alább megjelölt könyvekből dolgozhatsz majd könyvtárunkban. 

 

Hunyadi család

Forrásjegyzék 
 
   
 

Szótárak, lexikonok:  

Britannica Hungarica                                     kézikönyvtár: 030 B 89        

Magyar nagylexikon                                      kézikönyvtár: 030 M 14 

Új magyar életrajzi lexikon                             kézikönyvtár  920  U 28 

Ki kicsoda a magyar történelemben?              kézikönyvtár  943.9  K  45  

                                                               

Témához kapcsolódó átfogó művek: 
 

Alapmű, minden csapat ismerje: 

Varga Domokos: Magyarország virágzása és romlása   943.9 V 37

                                                                 

Ezeréves Magyarország   (1. csapat)                     kézikönyvtár: 943.9                    

Királyok könyve (2. csapat)     kézikönyvtár: 943.9 K 48 

Magyar kódex 2. kötet (3. csapat)                     kézikönyvtár: 943.9   M 14 

Csukovits Ernő: Liliom és holló (4. csapat)                                     kézikönyvtár: 943.9    C 84 

Csiffáry Tamás:  Mátyás király  ( 5. csapat  )                                                kézikönyvtár  943.9   C 64 

Magyarország képes története (  6. csapat)    kézikönyvtár: 943.9  M 16   
 
 

Balla Árpád: Történelmi olvasókönyv az általános                           940    B 21             

                      iskola 6. osztálya számára  

Eszterág Ildikó, Kojantz Lászlő :  Történelem II.  Középkor koraújkor (Forrásgy.)    940 E 95           
 

Életrajzok 

Benedek Elek: Nagy magyarok élete II. (Hunyadi J, Mátyás életrajz.)  920 B 48 

Nemzeti évfordulóink 2007 (Hunyadi János)                                                  könyvtári szakirodalom   

Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Hunyadi J, Mátyás életrajz.)              kézikönyvtár:     943.9 N 23 

A magyar történelem nagy alakjai 2. kötet (Hunyadi, Mátyás, Vitéz J, Janus P, Kinizsi, Hess A.))            943.9 M 16 

Kubinyi András: Mátyás király (életrajz)      943.9 K 95 

Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfád mondásairól és tetteiről szóló könyv       943.9 G 20 

Áttekintések időrendben 

A magyarok krónikája     kézikönyvtár: 943.9 M 14

                                                               

Szász  Erzsébet: Magyarország képes történemi atlasza                                     kézikönyvtár  943.9  Sz 33 

Lázár István : Képes magyar történelem                                                            kézikönyvtár 943.9  L  37      

                                                                

Varga Domokos  : Mogyeriektől Mohácsig                                                        943.9  V 37 

Varga Domokos : Emlékezzünk a régiekről                                                       943.9   V 37 

Szakály Ferenc: Magyarok Európában II. Virágkor és hanyatlás  1440-1711.      943.9  M 16    

                                                                

Elekes Lajos: Mátyás és kora                                       943.9 E 37 
 
 

Magyarország történelmi kronológiája I. kötet                     kézikönyvtár: 943.9 M 16   

Magyar történelmi kronológia                      kézikönyvtár: 943.9           M 14

Az őstörténettől 1970-ig   
 
 

Könyvtörténet, Mátyás könyvtára 

Bényi Gyöngyi: Budapest, Mátyás király könyvtára   (Tájak, korok, múzeumok sorozat)      027   B 50 

A holló jegyében ( Iniciálé, Mátyás  személyisége, könyvtára)   kézikönyvtár: 027   H 76 

Bibliotheca Corviniana   ( Iniciálé, Mátyás király könyvtára)                                          kézikönyvtár     091 B 61 

Könyv a könyvről : Olvasókönyv az ált. isk. osztálya számára (Ősnyomtatvány, Mátyás könyvtára)         002    K 89 

Fülöp Géza: Olvasók, könyvek, könyvtárak  (Mátyás könyvtára)                          930 F 97  

Mátyás –graduale                                                                                                      kézikönyvtár  091  M  44 
 
 

  Hadászat 

Barcy Zoltán – Somogyi Győző: Magyar huszárok (Hadászat)                   kézikönyvtár: 355 B 32

                                                          
 

Művelődés

      

Magyar nyelv és irodalom enciklopédiája (Janus Pannónius )    kézikönyvtár: 894  M 14 

Magyar Géniusz ( Janus Pannónius)                                        kézikönyvtár: 920 M 14 

1000 éves a magyar iskola  (Pozsony)                                                                  kézikönyvtár   370 E 99  K 
 

Híres asszonyok

                                                                

Horányi Gábor - Pivárcsi István: Híres magyar                      kézikönyvtár: 920 H 81

asszonyok kalandjai                                                         

                                                                      

Estók János: Királynék könyve                        kézikönyvtár: 943.9

                                    
 
 

Középkori életmód

                                                 

Bíró F. – Csorba Cs. – Rékassy Cs.:     Élet a középkori  Európában és Magyarországon            940   B 65

                                                             

Városok  

Erdély száz csodája (Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Kolozsvár)                               kézikönyvtár    908 E 68 

Édes Erdély  Barangolás a végeken   (Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Kolozsvár)    kézikönyvtár   908 L 33 

Magyar építészet 2. kötet ( Buda , Visegrád)                                                            kézikönyvtár   720   M 14 

          

Képzőművészet 
 

Magyar építészet 2. kötet ( Buda , Visegrád)                                                             kézikönyvtár   720   M 14 

A Művészet története Magyarországon                                                                    kézikönyvtár  700   M 99 

Ezer év mesterművei                                                                                                  kézikönyvtár   700  E 99 

Szülőföldünk Budapest  (Mátyás palotája, kertje, könyvtára)                                    908  M 24 
 
 

                                                                                                    

Mondák: 

Mesék Mátyás királyról : A kolozsvári bíró és más mesék            M 56 

Mátyás és a török kor olvasókönyve                              M 44 

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák              L 49 

Híres magyar mondák                               H 70 

A cinkotai kántor : Magyar történelmi mondák             C 22 

Szép Ernő : Mátyás király tréfái                                                                     Kuckó, mesék Sz  69 

Mesék, mondák Mátyás királyról                                                                  Kuckó, mesék M 56 

Lázár Ervin: Magyar mondák

Impresszum

Diadal Úti Általános Iskola Könyvtára: Diadal Könyvtár - www.weeg.hu/konyvtar
Iskolánk webodlala: www.diadal.hu